Styrelsen

Internationella folkdansklubbens styrelse 2019

Karin Davin, Ordförande
Per-Olov Lindholm, Kassör
Anders Edsbäcker, Sekreterare
Chris Druid, Ledamot
Helena Äystö, Ledamot
Anna Hultgren, Suppleant 1
Helena Laitanen, Suppleant 2
Marie Eriksson, Suppleant 3

Satelliter

Några av klubbens övriga medlemmar har en uppgift för klubbens räkning. Dessa personer kallar vi i styrelsesammanhang för ”satelliter”. Varje satellit har en styrelsemedlem som kontaktperson.