Styrelsen

Internationella folkdansklubbens styrelse 2019

Karin Davin, Ordförande
Per-Olov Lindholm, Kassör
Anders Edsbäcker, Sekreterare
Chris Druid, Ledamot
Helena Äystö, Ledamot
Anna Hultgren, Suppleant
Agneta Lundberg Lindroth, Suppleant
Helena Laitanen, Suppleant

Satelliter

Några av klubbens övriga medlemmar har en uppgift för klubbens räkning. Dessa personer kallar vi i styrelsesammanhang för ”satelliter”. Varje satellit har en styrelsemedlem som kontaktperson.