Styrelsen

Internationella folkdansklubbens styrelse 2018

Karin Davin, Ordförande
Helena Äystö, Vice ordförande
Anna Hultgren, Kassör
Anders Edsbäcker, Sekreterare
Chris Druid, Ledamot
Per-Olov Lindholm, Ledamot
Ulla-Britt Selander, Suppleant
Mirsada Dzonlic, Suppleant

Styrelsen (2017) i bild:

Från vänster i bild 1 : Ulla-Britt, Karin, Helena, Chris, Torborg, Lena, Anders, Anna och Per-Olov.

Satelliter

Några av klubbens övriga medlemmar har en uppgift för klubbens räkning. Dessa personer kallar vi i styrelsesammanhang för ”satelliter”. Varje satellit har en styrelsemedlem som kontaktperson.