Styrelsen

Internationella folkdansklubbens styrelse som valdes på årsmötet i mars 2023

Karin Davin, Ordförande
Helena Äystö, Vice ordförande
Per-Olov Lindholm, Kassör
Anders Edsbäcker, Sekreterare
Chris Druid, Ledamot
Anna Hultgren, Suppleant

Satelliter

Några av klubbens övriga medlemmar har en uppgift för klubbens räkning. Dessa personer kallar vi i styrelsesammanhang för ”satelliter”. Varje satellit har en styrelsemedlem som kontaktperson.