Medlemskap

Vi ser gärna att våra kursdeltagare också blir medlemmar i  klubben.
Klubbens stadgar
Som medlem blir kursavgiften lägre än för övriga. Medlemskap ger dessutom rabatt på Dansbutiken, Gamla Brogatan 34.

Medlemsavgiften är 300 kr per kalenderår som betalas till Plusgiro: 45 71 62 – 6

En ny lag som reglerar hur klubben behandlar personuppgifter trädde i kraft 25 maj 2018. Lagen är en ny variant av Personuppgiftslagen (PUL) som går under benämningen GDPR – General Data Protection Regulation.

Vilka data har vi om dig som medlem?

Klubben har ett medlemsregister där vi lagrar namn, e-postadress, bostadsadress och telefonnummer. Dessa uppgifter hanteras av ansvarig för medlemsregistret, kassören samt ansvarig för klubbens e-postregister i Loopia-systemet. Uppgifterna lämnas inte vidare och finns för föregående och innevarande år. Därefter tas uppgifterna bort. Medlemsregistret kommer i fortsättningen inte skickas via e-post utan kommer hanteras på ett säkrare sätt.

Loopia-systemet används för e-postutskick och innehåller endast namn och e-postadress. Leverantören av Loopiasystemet deklarerar att de uppfyller den nya lagen. E-postutskick till medlemmarna sker med funktionen ”dold kopia” som gör att mottagarna bara kan se sin egen e-postadress.

Vilka data om dig vill du inte ska delges andra medlemmar?

Du kan när som helst kontakta någon av de i klubbens styrelse som hanterar dina uppgifter om det är några uppgifter som inte ska vara synliga för övriga medlemmar. Enklast gör du det via e-post till info@internationellafolkdansklubben.com eller genom att kontakta kassören eller sekreteraren.