Medlemskap

Vi ser gärna att våra kursdeltagare också blir medlemmar i  klubben.
Klubbens stadgar
Medlemmar får rabatt på kursavgifterna.
Medlemskap ger dessutom rabatt på Dansbutiken, Gamla Brogatan 34.
Medlemmar får ett lösenord som ger tillgång till dokumentation från klubbens årsmöten under rubriken Medlemsinfo.

Medlemsavgiften är 300 kr per kalenderår som betalas till Plusgiro: 45 71 62 – 6

En ny lag som reglerar hur klubben behandlar personuppgifter trädde i kraft 25 maj 2018. Lagen är en ny variant av Personuppgiftslagen (PUL) som går under benämningen GDPR – General Data Protection Regulation.

Vilka data har vi om dig som medlem?

Klubben har ett medlemsregister där vi lagrar namn, e-postadress, bostadsadress och telefonnummer. Dessa uppgifter hanteras av ansvarig för medlemsregistret, kassören samt ansvarig för klubbens e-postregister i Loopia-systemet. Uppgifterna lämnas inte vidare och finns för föregående och innevarande år. Därefter tas uppgifterna bort. Medlemsregistret kommer i fortsättningen inte skickas via e-post utan kommer hanteras på ett säkrare sätt.

Loopia-systemet används för e-postutskick och innehåller endast namn och e-postadress. Leverantören av Loopiasystemet deklarerar att de uppfyller den nya lagen. E-postutskick till medlemmarna sker med funktionen ”dold kopia” som gör att mottagarna bara kan se sin egen e-postadress.

Vilka data om dig vill du inte ska delges andra medlemmar?

Du kan när som helst kontakta någon av de i klubbens styrelse som hanterar dina uppgifter om det är några uppgifter som inte ska vara synliga för övriga medlemmar. Enklast gör du det via e-post till info@internationellafolkdansklubben.com eller genom att kontakta kassören eller sekreteraren.