Om klubben

Internationella Folkdansklubben bildades 1951 och har sin bas i Stockholm. Klubben har som mål att sprida intresse och kännedom om skilda länders folkdanser och musik. Vi vill samtidigt verka för en vidgad förståelse mellan folken. Klubben är religiöst och politiskt obunden. Klubbens styrelse ansvarar för verksamheten.

Vi dansar huvudsakligen danser från Balkan och angränsande länder. Det kan vara danser från t.ex. Bulgarien, Grekland, Rumänien, f.d. Jugoslavien och Turkiet. Dessutom dansar vi danser från bl.a. Israel och Ryssland.                                                                  varsprall08-sergelst2

De flesta av våra danser är arrangerade danser, men vi dansar också sådana som man kan träffa på när man semestrar i något av länderna på Balkan. Danser som också brukar dansas på fester i Sverige av människor med anknytning till dansländerna hör till repertoaren. Ofta sträcker sig stegfiguren över tre takter, medan melodifrasen sträcker sig över fyra takter. Det kan verka konstigt i början, men snart sköter fötterna sig själva!

Du behöver inte någon partner när du dansar hos oss! Vi dansar i öppna och stängda ringar, slingor och rader, mycket sällan i par. Ringarna rör sig som regel motsols på södra Balkan och medsols i norr. Den som går först i den öppna ringen leder dansen.

Vi dansar huvudsakligen till inspelad musik. Någon enstaka gång händer det att vi har tillgång till levande musik. Vi dansar till melodier framförda på ålderdomliga instrument, som säckpipor och folkliga skalmejor, men även till nyare instrument som dragspel och klarinett. Musiken går i andra taktarter än vad som är vanligt i Sverige: det kan vara 7- takt eller 9-takt. Det låter kanske ovant för svenska öron, men man märker snabbt att musiken är väldigt medryckande!

Varje termin ordnar vi kurser på olika nivåer och med olika inriktning i samarbete med studieförbundet ABF. Kurserna leds av dansledare. Vi har alltid plats för nybörjare! Några gånger per år ordnar vi också helgkurser, ibland med gästlärare från andra länder. Dessutom träffas vi  när vi har ”klubbkväll” där vi umgås och dansar improviserat tillsammans. Då är det enkla danser där alla kan vara med, antingen du är ung eller gammal, nybörjare eller van dansare.

Välkommen att dansa med oss!

Vill du bli medlem? Vill du pröva att dansa? Undrar du över något?
Fyll i vårt kontaktformulär eller e-posta oss, info@internationellafolkdansklubben.com.

Ta gärna en titt på klubbens fina folder i pdf-format.

Läs gärna om våra danser i skriften till klubbens 65-års-jubileum 2016.

Här kan du också läsa Internationella Folkdansklubbens stadgar.

Angående den nya lagen GDPR – General Data Protection Regulation:
Vilka data har vi om dig som medlem?

Klubben har ett medlemsregister där vi lagrar namn, e-postadress, bostadsadress och telefonnummer. Dessa uppgifter hanteras av ansvarig för medlemsregistret, kassören samt ansvarig för klubbens e-postregister i Loopia-systemet. Uppgifterna lämnas inte vidare och finns för föregående och innevarande år. Därefter tas uppgifterna bort. Medlemsregistret kommer i fortsättningen inte skickas via e-post utan kommer hanteras på ett säkrare sätt.  Loopia-systemet används för e-postutskick och innehåller endast namn och e-postadress. Leverantören av Loopiasystemet deklarerar att de uppfyller den nya lagen. E-postutskick till medlemmarna sker med funktionen ”dold kopia” som gör att mottagarna bara kan se sin egen e-postadress.

Vilka data har vi om dig på danskurserna?

Om du deltar i en helgkurs har vi namn och dina kontaktuppgifter. Dessa uppgifter lämnas inte vidare och hanteras av helgkursansvarig och kassören.

Om du deltar i våra eller ABF’s terminskurser så tar vi förutom namn och kontaktuppgifter även personnummer. Dessa uppgifter förmedlas till ABF. Klubben lagrar inte personnummer utan enbart ABF eftersom detta är en förutsättning för att få statsbidrag till kurserna. ABF deklarerar att de uppfyller den nya lagen (GDPR).

Vilka data om dig vill du inte ska delges andra medlemmar?

Du kan när som helst kontakta någon av de i klubbens styrelse som hanterar dina uppgifter om det är några uppgifter som inte ska vara synliga för övriga medlemmar. Enklast gör du det via e-post till info@internationellafolkdansklubben.com eller genom att kontakta kassören eller sekreteraren.

Vilka data har vi om dig som intressent/vän?

Klubben har ett register där vi lagrar namn och e-postadress. Klubben använder sig av Loopia-systemet för denna lagring och för e-postutskick om våra aktiviteter. På Loopias hemsida deklareras att deras system uppfyller den nya lagen. E-postutskick till intressenter/vänner till klubben sker med funktionen ”dold kopia” som gör att mottagarna bara kan se sin egen e-postadress. Vi lagrar dina uppgifter så länge du inte önskar att vi tar bort dem. Enklast gör du det genom att svara på ett av våra utskick eller via e-post till info@internationellafolkdansklubben.com . Uppgifterna lämnas inte vidare.

Ansvar

Styrelsen för Internationella Folkdansklubben är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att styrelsen ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.