Vill du bli medlem?

Vi ser gärna att våra kursdeltagare också blir medlemmar i föreningen. Som medlem blir kursavgiften lägre än för övriga. Medlemsskap ger rabatt på Dansbutiken, Gamla Brogatan 34.
Medlemsavgift:
300 kr per kalenderår
Plusgiro: 45 71 62 - 6

Aktuellt